Nieznajomość prawa szkodzi

Każdy z nas na pewno w swoim życiu zastanawiał się nad tym jakie prawa mu przysługują, czy chociażby nad legalnością wykonywanego przez kogoś działania. W prostych przypadkach możemy szybko sprawdzić te rzeczy w internecie, jednak jeśli problem jest bardziej skomplikowany, miejscem do którego warto się udać jest kancelaria prawna.

Jako, że prawo to bardzo zawiła kwestia, która dzieli się na wiele gałęzi i dziedzin, wśród których można wyodrębnić między innymi prawo cywilne czy prawo karne, które również dalej jesteśmy w stanie podzielić. Jednak z każdą naszą wątpliwością poradzi sobie dobry radca prawny, który indywidualnie przeanalizuje nasz problem i poszuka najbardziej dogodnego rozwiązania.

Same kancelarie również dzielą się, na takie zajmujące się działalnością adwokacką, czyli reprezentowaniem nas przed sądem, ale także świadczeniem pomocy prawnej, poprzez udzielanie porad. Z drugiej strony mamy kancelarie radcy prawnego, których pracownicy mają co prawda prawie identyczne obowiązki co adwokaci, aczkolwiek mogą oni także świadczyć pomoc prawną w sprawach stosunków pracy. Możemy jednak zauważyć, że kompetencje obydwu organów są niemalże jednakowe, więc ich podział można bez problemu uznać za sztuczny i traktować obydwa zawody jako równorzędne.

Jeszcze odmienną kwestią jest zawód radcy podatkowego, który tak naprawdę mogą wykonywać także adwokaci oraz radcy prawni, natomiast są to także osoby wpisane do specjalnego rejestru osób uprawnionych do wykonywania tegoż zawodu. Do ich obowiązków z kolei należy prowadzenie swoim klientom ksiąg podatkowych, oraz podobnie do wcześniej wspomnianych adwokatów i radców prawnych opinii i porad, w tym wypadku dotyczących obowiązków podatkowych.

Jeżeli więc prowadzimy działalność gospodarczą, lub potrzebujemy porady jako osoba fizyczna powinniśmy skierować nasze kroki w kierunku kancelarii, zajmującej się określoną działalnością, w zależności od konkretnych potrzeb. Kancelarie łatwo można znaleźć w internecie, większość z nich ma własne strony internetowe, na których możemy dowiedzieć się jakie usługi świadczą, oraz jaki jest ich koszt. Dobrym pomysłem byłoby także zaznajomienie się z opiniami klientów poszczególnych placówek na przykład na forach internetowych, lub skorzystanie z polecenia znajomych tak zwaną „pocztą pantoflową”.

Podatki w Poznaniu

Konieczność płacenia podatków w naszym kraju dotyczy praktycznie każdego, kto osiąga udokumentowane dochody. Podatki Poznań mogą mieć różny charakter. Z definicji są to obowiązkowe, bezzwrotne świadczenia pieniężne. Podlegają im zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. Podatki, co warto wiedzieć, mogą być nakładane tylko przez organy władzy publicznej typu samorządy lokalne oraz na przez państwo. Podatki pełnią w państwie trzy podstawowe funkcje. Są głównym źródłem dochodu dla państwa, z nich finansowany jest budżet na kolejny rok. Bez nich więc państwo nie posiadałoby środków finansowych na zapewnienie swoim obywatelom usług publicznych. Pełnią również funkcję redystrybucyjną – za ich pomocą możliwe jest przesuwanie dochodów pomiędzy przedstawicielami różnych grup społecznych. Za pomocą środków pochodzących z podatków, władza ma możliwość wpływania na poszczególne podmioty gospodarcze, w celu skierowania ich działalności w sektory ważne z punktu widzenia strategicznego interesu państwa. Jednym z najważniejszych rodzajów podatku jest podatek dochodowy. W jego przypadku przedmiotem opodatkowania jest jak sama jego nazwa wskazuje dochód, który jest osiągany przez dany podmiot gospodarczy. O tym, jak wysoka będzie stawka takiego podatku decyduje przeważnie wysokość dochodu osiąganego przez podmiot gospodarczy. Obowiązkowi płacenia podatku dochodowego podlegają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. W zależności od systemu podatkowego obowiązującego w danym kraju, formy i rodzaje podatku dochodowego przybierają najróżniejsze postaci. Najczęściej jednak mowa jest o podatku od osób fizycznych oraz prawnych. On najczęściej występuje w gospodarkach rynkowych. Powszechnie znanym rodzajem podatków jest podatek od towarów oraz usług – VAT. Jest to jedna z popularniejszych form podatków znana i obowiązująca w większości rozwiniętych gospodarczo krajów na świecie. W tym przypadku przedmiotem opodatkowania jest wartość sprzedaży towarów oraz usług. Podatek tego rodzaju przyjmuje w Polsce charakter liniowy. Obowiązuje kilka stawek procentowych dla podatku VAT. Dla większości towarów i usług sprzedawanych i świadczonych na terenie naszego kraju przyjmuje on wartość 23 procent. W niektórych przypadkach polskie prawo dopuszcza możliwość zwolnienia poszczególnych towarów i usług od konieczności uiszczania tego rodzaju daniny na rzecz państwa.