Podatki w Poznaniu

Konieczność płacenia podatków w naszym kraju dotyczy praktycznie każdego, kto osiąga udokumentowane dochody. Podatki Poznań mogą mieć różny charakter. Z definicji są to obowiązkowe, bezzwrotne świadczenia pieniężne. Podlegają im zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. Podatki, co warto wiedzieć, mogą być nakładane tylko przez organy władzy publicznej typu samorządy lokalne oraz na przez państwo. Podatki pełnią w państwie trzy podstawowe funkcje. Są głównym źródłem dochodu dla państwa, z nich finansowany jest budżet na kolejny rok. Bez nich więc państwo nie posiadałoby środków finansowych na zapewnienie swoim obywatelom usług publicznych. Pełnią również funkcję redystrybucyjną – za ich pomocą możliwe jest przesuwanie dochodów pomiędzy przedstawicielami różnych grup społecznych. Za pomocą środków pochodzących z podatków, władza ma możliwość wpływania na poszczególne podmioty gospodarcze, w celu skierowania ich działalności w sektory ważne z punktu widzenia strategicznego interesu państwa. Jednym z najważniejszych rodzajów podatku jest podatek dochodowy. W jego przypadku przedmiotem opodatkowania jest jak sama jego nazwa wskazuje dochód, który jest osiągany przez dany podmiot gospodarczy. O tym, jak wysoka będzie stawka takiego podatku decyduje przeważnie wysokość dochodu osiąganego przez podmiot gospodarczy. Obowiązkowi płacenia podatku dochodowego podlegają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. W zależności od systemu podatkowego obowiązującego w danym kraju, formy i rodzaje podatku dochodowego przybierają najróżniejsze postaci. Najczęściej jednak mowa jest o podatku od osób fizycznych oraz prawnych. On najczęściej występuje w gospodarkach rynkowych. Powszechnie znanym rodzajem podatków jest podatek od towarów oraz usług – VAT. Jest to jedna z popularniejszych form podatków znana i obowiązująca w większości rozwiniętych gospodarczo krajów na świecie. W tym przypadku przedmiotem opodatkowania jest wartość sprzedaży towarów oraz usług. Podatek tego rodzaju przyjmuje w Polsce charakter liniowy. Obowiązuje kilka stawek procentowych dla podatku VAT. Dla większości towarów i usług sprzedawanych i świadczonych na terenie naszego kraju przyjmuje on wartość 23 procent. W niektórych przypadkach polskie prawo dopuszcza możliwość zwolnienia poszczególnych towarów i usług od konieczności uiszczania tego rodzaju daniny na rzecz państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *